Які ж вимоги ставляться до підготовки вчителів географії в сучасних умовах?

«До хорошого уроку вчитель готується все життя»

В.О. Сухомлинський

Сучасна професійна підготовка вчителя географії повинна включати як теоретичні психолого-педагогічні та методичні знання при вирішенні практичних навчально-виховних завдань, так і знання фундаментального ядра сучасної географії, її стану і перспектив розвитку, її прикладних напрямків, а сучасна шкільна географія повинна бути спрямована на інтеграцію наукових досягнень і досліджень з освітнім процесом.

Учитель географії повинен володіти, як традиційною методикою навчання географії, так і застосовувати в практичній діяльності нові навчальні технології, спрямовані на особистісно-орієнтоване, диференційоване і дослідницьке навчання. В умовах реформування школи він повинен бути готовий до здійснення змін в освітній системі, вносити в зміст навчання корективи, що відображають події сучасного життя. Йому необхідно орієнтуватися в системі законодавчих актів, володіти основними нормативними документами і бути в курсі всіх перетворень в галузі освіти.

Учитель повинен знати не тільки зміст і структуру затверджених програм, але і альтернативні концепції змісту шкільної географії та вміти розробляти фрагменти авторських програм, планувати навчальний процес і прогнозувати пізнавальну діяльність учнів, володіти новими підходами до оцінки їх навчальних досягнень.

Педагогічна творчість, багатовимірний простір освітнього процесу, спрямована дослідницька діяльність ‒ це основа педагогічної діяльності сучасного вчителя географії.

Учитель повинен уміти використовувати в навчальному процесі сучасні методи географічної науки, органічно поєднувати навчання географії з життям, знати особливості місцевої географії, обговорювати на уроках актуальні події внутрішнього і зовнішнього життя. Йому необхідно знати сучасні технології, що застосовуються в різних галузях географії, вміти використовувати інтерактивні форми навчання та застосовувати сучасні комп’ютерні інформаційно-комунікативні технології, володіти пошуком інформації в інтернеті.

Важливе вміння вчителя географії ‒ керівництво дослідницькою роботою учнів не тільки в урочний, а й особливо в позаурочний час. Дослідницькі проекти школярів вимагають від педагога навичок роботи в природі і соціокультурному просторі, вміння проектувати і конструювати дослідження, використовувати сучасні методи польових і камеральних робіт.

Організація навчального процесу в школі повинна бути заснована на знаннях учителем психологічних і фізіологічних особливостей учня; при плануванні і здійсненні навчального процесу необхідно орієнтуватися на особистість дитини, його мотиви, пізнавальні інтереси.

Поділитись в:
  •  
  •  
  •  
  •  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *