Навчання освоєнню життєвих просторів

Життєвий простір – просторове поле взаємодії природи  і суспільства, на яке поширюється сфера впливу людини(індивіда, групи людей)
Енциклопедія сучасної України

Технократичний сучасний підхід людства до організації життєдіяльності, що порушує екологію навколишнього середовища, змушує оборонятися Природу катастрофами. Населення, особливо молоде покоління, має вчитися еколого-соціально-економічному освоєнню життєвих просторів.

1. Екологічне освоєння. Екологічне освоєння націлене, по-перше, на підвищення якості екологічної експертизи та відповідальність малого, середнього і великого бізнесу по забрудненню повітря, води, їжі, території і Природи. По-друге, на відповідальність екологічних служб і влади за екологічний стан повітря, питної води, території міста та села. По-третє, на розвиток і підтримку екологічних проектів та заходів з контролю, обліку та збереженню екології навколишнього середовища. По-четверте, на розробку і впровадження автоматизованої системи обліку і контролю чистоти повітря, води, їжі, міст і сіл, навколишнього середовища.

2. Економічне освоєння. Освоєння інноваційної екологічної з заповнювати ресурсами економіки шляхом реалізації бюджетних, інноваційних, інвестиційних, госпрозрахункових і функціонувати за рахунок самофінансування економічних процесів, відповідних, пов’язаних і узгоджених за часом і територіально, по галузях, по природним і людським ресурсам, по інтелектуальній та виробничій власності, по попиту і пропозиції , за якістю і кількістю, за витратами і прибутку, по заробітній платі і ціною, по забезпеченню достатку кожної людини і сім’ї, без порушення умов відновлюваності навколишнього середовища. Його стартова соціальна норма здорового способу життя дозволяє реалізувати заповнення здорового людського ресурсу і здоров’я заощадження населення.

3. Розвиток здоров’язберігальної охорони здоров’я. Здорова нація формується на основі здорового способу життя. Щоб вивести населення України на здоровий спосіб життя необхідно розвивати здоров’язберігальну систему охорони здоров’я. Здоров’язберігальна система охорони здоров’я буде вчити населення налаштування організму на здоровий стан і здорового способу життя, допомагати через оздоровчі профілактичні центри переходити на здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя забезпечує людині здоров’я все життя. Здорове населення сформує здорове суспільство.

4. Навчання природним технологіям. Екологічна освіта має дивитися в майбутнє. Вона вже сьогодні може вчити жити за природними технологіями на основі натурологіі. Вона включає біблійні та природні наукові знання, що описують закони духовного і матеріального життя. Натурологія вчить важливості збереження екології словом. В кінці минулого століття результатами експериментів японський вчений Масару Емото наочно довів, що вода під дією наших думок, емоцій, слів змінює свою структуру. Духовне слово відновлює і підтримує структуру живого світу. Відновлення структури живого світу нормалізує клімат і очистить воду. Духовні знання мають силу здорового життя: «бо вони життя для тих, хто знайшов їх, і здоров’я для усього тіла його (Притча 4:20-22)». Натурологія вчить екологічному землеробству та вирощуванню плодів, як це було при створенні людини, відновленню біоресурсів. Вона також вчить сімейної екології, цнотливо створювати сім’ї. Вчить екології спілкування для творення спільного для кожного і щоб від кожного була користь всім.

Поділитись в:
  •  
  •  
  •  
  •  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *