Онтогенетичне визначення поняття «екологічна освіта»

Індивіду, який звернувся до поняття «екологічна освіта», інтернет-ресурси, що запозичують судження із солідних енциклопедичних видань, надають чудову можливість «заблукати межи хатою й коморою»: «Екологічна освіта ‒ система знань …», «Екологічна освіта ‒ педагогічний процес … », «Екологічна освіта ‒ елемент формування екологічної культури », «Екологічна освіта ‒ освіта і виховання населення … » і т. ін.

Зрозуміло, що визначення понять формулюють конкретні фахівці на основі власного унікального досвіду роботи в галузі освіти з вмістом «екологія», але факт суттєвих розбіжностей в тлумаченні терміну говорить про не усталене, пошукове положення в цій сфері. Чи можливе вироблення на основі наявного досвіду екологічної освіти такого визначення цього поняття, в якому б містилися всі можливі визначення? Сформулюємо для початку визначення «освіта». Освіта ‒ це процес і результат формування індивідом власного унікального образу світу на основі особистого досвіду практичної діяльності та спеціального навчання. Наведене визначення поняття задовольняє схему трьох-критеріального онтогенетичного визначення, бо в ньому виявлені три необхідні ознаки: родова приналежність (процес і результат), видову відмінність (формування індивідом власного унікального образу світу) і генетичні ознаки (на основі особистого досвіду практичної діяльності та спеціального навчання). Від визначення поняття «освіта» легко перейти до похідного «екологічна освіта». Для цього досить виділити в багатоаспектному об’єкті «світ», який актуалізує специфічний аспект, назвемо його умовно «екологічним», маючи на увазі той, що  розкриває механічні, хімічні, біологічні та інші зв’язки між об’єктами живої і неживої природи.

Таким чином, визначення поняття «екологічна освіта» можна уявити як «процес і результат формування індивідом власного унікального образу світу, який розкриває механічні, хімічні, біологічні та інші зв’язки між об’єктами живої і неживої природи на основі особистого досвіду практичної діяльності та спеціального навчання». Чи корисна операція онтогенетичного визначення понять, що раціонального може дати застосування її в роботах по організації екологічної освіти? На наш погляд корисність її проявиться в двох аспектах. У розробці теорії екологічної освіти вона претендує на вироблення і обґрунтування єдиної методологічної основи молодої галузі знань. У практиці освітньої діяльності цей прийом буде корисний тим, що, починаючи з перших кроків освітньої екологічної діяльності, учням буде явлено єдність усього розмаїття предметів, прийомів і теоретичних передумов екологічної діяльності. В цілому обидва ефекту працюватимуть на формування цілісної картини світу і актуалізувати загальні зв’язки в природі і суспільстві.

Поділитись в:
  •  
  •  
  •  
  •  

2 коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *