Особливості розвитку силових здібностей старших школярів засобами атлетичної гімнастики

Непша Олександр, Москальова Ганна Мелітопольський державний педагогічний  університет імені Богдана Хмельницького Проблема базової силової підготовки школярів в даний час набуває значущості в зв’язку з вираженими змінами соціальних, екологічних і економічних умов життя суспільства. Важливе місце в даному питанні відводиться атлетичній гімнастиці, тому що цей вид діяльності викликає все більший інтерес у молоді, дозволяючи максимально компенсувати «руховий голод», знімати стрес, зміцнювати серцево-судинну […]

» Read more

Знову про мову

Ні це не я почав. Почалось з постів Шарія про макДональдс, який залучив до «хвилинки ненависті» проти української мови та культури багатьох носіїв російської культури. Але зараз вони виставляють вимоги трохи по іншому, як “приниження” через те що не можна спілкуватись, читати та слухати ЛИШЕ російську, обіцяють “криваву баню”, “жорстокий backlash” та “територіальні втрати”. Тобто, фактично це заява про те що […]

» Read more

Погляди на інтеграційні процеси в сучасній освіті

Процеси інтеграції та диференціації відповідають двом тенденціям людського пізнання, з одного боку, представляти світ як єдине ціле, з іншого ‒ глибше і конкретніше пізнавати закономірності і характерні особливості різних структур і систем. З цього приводу Т. Івашкова відзначає, що основними складовими загального інтеграційного процесу розвитку сучасного світу, який відображає об’єктивні тенденції його глобалізації, є процеси інтеграції: знань про людину, суспільство і […]

» Read more

Природні екологічні катастрофи в геологічній історії Землі

Екологічна катастрофа ‒ необоротна зміна природних комплексів, пов’язана з масовою загибеллю живих організмів. Екологічна катастрофа може бути локальною і глобальною, природною і техногенною. Локальна екологічна катастрофа призводить до загибелі або серйозного порушення однієї або більше локальних екологічних систем. Локальні катастрофи ‒ це аварія на атомній станції, значний розлив нафти в водоймі, лісова пожежа, потрапляння отруйних промислових стоків в річкове русло. Вони […]

» Read more

Значення шкільного курсу географії у вихованні особистості

Духовність, моральність ‒ базова характеристика особистості, що виявляється в діяльності і поведінці. Під духовно-моральним розвитком особистості  розуміється процес послідовного розширення і зміцнення ціннісно-смислової сфери, формування здатності людини свідомо вибудовувати і оцінювати ставлення до себе, інших людей, суспільству, державі, світі в цілому на основі загальноприйнятих моральних норм і моральних ідеалів, ціннісних установок. Школа покликана створювати громадянина і виховувати патріота, розкрити здібності і […]

» Read more

Сценарії розвитку епідемії SARS CoV 2 в Україні.

Так як почали масово з’являтись неврівноважені емоційні пости щодо неадекватності заходів які приймає Україна, важливість написання цієї статті стала нагальною, навіть не зважаючи на нестачу часу у автора. Тому заздалегідь вибачаюсь за граматичні й орфографічні помилки або описи по тексту, Стаття не є суто науковою тому що поки ситуація находиться в процесі науково розкрити її не вийде, наявні в наукових мережах […]

» Read more

Україна – колоніальний стан, наслідки примусової міграції та етноциду.

Ви колись жили в Україні? Риторичне питання бо більшість читачів допису живуть саме тут. Але находячись тут ми часто не помічаємо “за деревами лісу”. Мова про культурну ситуацію. Знов. Україна – яскравий приклад до яких проблем призводить толерування агресивних мігрантів. Росіяни в Україні це не проблема. такі ж люди як і решта. Проблема в їх агресивності. В той час як українська […]

» Read more

Онтогенетичне визначення поняття «екологічна освіта»

Індивіду, який звернувся до поняття «екологічна освіта», інтернет-ресурси, що запозичують судження із солідних енциклопедичних видань, надають чудову можливість «заблукати межи хатою й коморою»: «Екологічна освіта ‒ система знань …», «Екологічна освіта ‒ педагогічний процес … », «Екологічна освіта ‒ елемент формування екологічної культури », «Екологічна освіта ‒ освіта і виховання населення … » і т. ін. Зрозуміло, що визначення понять формулюють […]

» Read more

Патріотичне виховання молоді – одне з найважливіших завдань освітнього процесу в сучасній Україні

«Патріотичне виховання – це сфера духовногожиття, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується».В. О. Сухомлинський В даний час сучасний світ повертається до основ духовно-морального виховання молодого покоління, закладених ще в процесі історичного розвитку, людина усвідомила, що відсутність чітких позитивних життєвих орієнтирів для молодого покоління, різке погіршення морально-етичної обстановки в суспільстві, слабка […]

» Read more
1 2 3 10